ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΥΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

HELLENIC  PLANT CLINIC CENTER 

Διαγνωστική Φυτιατρική

Το Διαγνωστικό Φυτιατρικό Κέντρο  είναι επιστημονικός  φορέας που δραστηριοποιείται στην Αθήνα με Πανελλήνια εμβέλεια

Εστιάζεται στην παροχή υπηρεσιών διάγνωσης ασθενειών και εχθρών των φυτών και υπόδειξης μέσων, μέτρων και μεθόδων αντιμετώπισής των.

 1. Απευθύνεται σε ιδιώτες γεωπόνους ή τεχνολόγους γεωπονίας που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εμπορίας αγροεφοδίων, που παράλληλα ενδιαφέρονται να ανταποκριθούν ορθά και έγκαιρα σε συνήθεις ή σε δυσχερείς διαγνωστικές απαιτήσεις που αφορούν εργαστηριακές ή και επιτόπιες διαγνώσεις ασθενειών και εχθρών των φυτών.
 2. Απευθύνεται στους γεωπόνους ή τεχνολόγους γεωπονίας δημοσίων φορέων που ενδιαφέρονται να αντιμετωπίσουν άμεσα  διαγνωστικές απαιτήσεις  ασθενειών και εχθρών των φυτών.
 3. Απευθύνεται στους γεωπόνους ή τεχνολόγους γεωπονίας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής τ των Περιφερειών της χώρας
 4. Απευθύνεται στους υπεύθυνους των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών της χώρας
 5. Απευθύνεται στους υπεύθυνους των Εταιριών Διακίνησης και Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 6. Απευθύνεται σε Έλληνες παραγωγούς και καλλιεργητές ως και σε νέους αγρότες που αναζητούν έγκυρη διάγνωση φυτιατρικών προβλημάτων των καλλιεργειών τους στο πλαίσιο  των απαιτήσεων της πολυποίκιλης Ελληνικής γεωργίας.
 7. Απευθύνεται σε ιδιώτες που διατηρούν κήπους με κηπευτικά, καλλωπιστικά και χλοοτάπητες σε αστικές περιοχές και ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν τα αίτια και να αντιμεετωπίσουν  φυτιατρικά προβλήματα.
 8. Απευθύνεται σε υπευθύνους κτημάτων δεξιώσεων που διατηρούν κήπους, δενδροστοιχίες και χλοοτάπητες.
 9. Απευθύνεται στους φυτωριούχους της χώρας
 10. Απευθύνεται σε παραγωγούς και διακινητές φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού (όπως εμβολιασμένα φυτάρια)
 11. Απευθύνεται σε συντηρητές κήπων που ενδιαφέρονται να διαγνώσουν φυτιατρικά προβλήματα.

Υπεύθυνος Επιστημονικός Σύμβουλος 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΖΑΜΟΣ

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΤΙΑΤΡΟΣ

ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Website: wwwplantclinic.gr email: tjamatika@gmail.com

Τηλ. 210 9657982 Κινητό 6932365566