ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΥΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

HELLENIC PLANT CLINIC CENTER

Υπεύθυνος Επιστημονικός Σύμβουλος 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΖΑΜΟΣ

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΤΙΑΤΡΟΣ

ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Website: wwwplantclinic.gr email: tjamatika@gmail.com

Τηλ. 210 9657982 Κινητό: 6932365566

 

Επιλογή, Συσκευασία και Προσκόμιση ή Αποστολή Δειγμάτων Ασθενών Φυτών

Βασική αρχή σωστής επιλογής του δείγματος είναι η αντιπροσωπευτικότητα της ασθένειας ή της ζημιάς που επισημάνατε.

Ακολουθείστε τα ακόλουθα βήματα:

  1. Ανάλογα με το μέγεθος του δείγματος χρησιμοποιείστε συγκεκριμένα κουτιά συσκευασίας εταιρειών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ για την αποστολή.
  2. Επιλέξτε φυτικό υλικό που εμφανίζει όλες τις αποκλίσεις από την κανονική εικόνα (συμπτώματα ή σημεία ή ζωικούς εχθρούς) που έχετε επισημάνει. Ταχυδρομείστε ή προσκομίστε αρκετά δείγματα που παρουσιάζουν διάφορα στάδια της νόσου, ιδίως κατά τα πρώτα και τα ενδιάμεσα στάδια της ανάπτυξής της. Αν είναι δυνατόν να στείλετε και ένα υγιές φυτό. Μην αποστέλλετε δείγματα που κρατήσατε στο ψυγείο για περισσότερο από τρείς μέρες.
  3. Αποφύγετε τα εντελώς αποξηραμένα φυτά γιατί συνήθως δεν βοηθούν στη διάγνωση.
  4. Όταν αποστέλλονται ολόκληρα φυτά και ριζικό σύστημα με χώμα θα πρέπει να το απομονώνετε με μικρή πλαστική σακούλα χωρίς να αποκόπτεται από το υπόλοιπο φυτό για να μην ανακατεύεται με τους φυτικούς ιστούς. Μπορείτε επίσης να συσκευάσετε ξεχωριστά ρίζες και έδαφος σε μια πλαστική σακούλα και το υπόλοιπο τμήμα του φυτού.
  5. Σε περίπτωση μαράνσεων ετήσιων κυρίως φυτών, με υποψία προσβολής από αδρομυκώσεις ή αδροβακτηριώσεις να στέλνετε ολόκληρα φυτά. Σε περιπτώσεις δένδρων περιλάβετε διάφορα τμήματα με κλάδους με κίτρινα αλλά και νεκρά φύλλα. Βάλτε τα δείγματα σε μια πλαστική σακούλα για την αποφυγή της ξήρανσης πριν τα συσκευάσετε.
  6. Αν είναι πρακτικό να στείλετε ολόκληρο το φυτό, περιλάβετε αντίστοιχα ασθενή τμήματα του φυτού. Π.χ. μέρος του κορμού, βραχίονες και κλάδους, περιλαμβάνοντας επίσης ένα τμήμα του ζωντανού φυτικού ιστού στα όρια υγιούς και ασθενούς.
  7. Ειδικά για Χλοοτάπητες τα δείγματα πρέπει να λαμβάνονται από τις άκρες των πληγεισών θέσεων ή κηλίδων, που περιλαμβάνουν και νεκρά αλλά και υγιή ή φαινομενικά υγιή φυτά. Στείλτε 2-3 δείγματα εμβαδού 100 τ.εκ. του χλοοτάπητα μαζί με το υποκείμενο έδαφος. Τυλίξτε κάθε δείγμα σε ένα απορροφητικό ελαφρώς βρεγμένο χαρτί, ή σε εφημερίδα.
  8. Δείγματα από ποώδη φυτά όπως λαχανικά, ή χυμώδεις ιστούς όπως φρούτα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν επιλεγμένα ώστε να εμφανίζουν πρώιμα και ενδιάμεσα συμπτώματα. Τυλίξτε τα δείγματα χωριστά σε χαρτί κουζίνας ή εφημερίδα. Μην τα συσκευάζετε σε πλαστικό πακέτο και φροντίστε ώστε να αποφευχθεί η σύνθλιψη κατά τη μεταφορά.
  9. Διατηρείστε τα δείγματα σε δροσερό μέρος πριν από την αποστολή. Ταχυδρομείστε τα, το συντομότερο δυνατό μετά τη συλλογή.
  10. Προτιμήστε αποστολές στις αρχές της εβδομάδας και όχι την Παρασκευή για να αποφευγεται η καθυστέρηση παράδοσης από  το ταχυδρομείο.

Τοποθετείστε ετικέτες τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό.

Βάλτε τη διεύθυνση του ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΦΥΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ σε ένα αδιάβροχο φάκελο όπως πλαστικό.