Γιατί Διαγνωστική Φυτιατρική;

 

Η συνήθης δυσχέρεια επιτυχούς Διαγνωστικής στη Φυτιατρική οφείλεται πρωταρχικά στο γεγονός ότι παρόμοιες συμπτωματολογικές εικόνες από ασθένειες ή από βλάβες εχθρών προκαλούνται από διαφορετικής φύσεως αίτια.

  • Αυτό δυσχεραίνει το έργο ακόμη και ειδικών και αποκλείει διαγνώσεις με απλή οπτική παρατήρηση.
  • Η χρήση του διαδικτύου προσφέρει σήμερα τεράστιο πλούτο πληροφοριών αδυνατεί όμως να υποκαταστήσει την εμπειρία και τη γνώση του  ειδικού επιστήμονα.
  • Πράγματι η διαγνωστική ασθενειών και εχθρών των φυτών απαιτεί επιστημονική γνώση, εξειδίκευση και πολύχρονη εργαστηριακή και κλινική διαγνωστική εμπειρία.
  • Αυτά εξασφαλίζουν ορθή διάγνωση και προφανώς σωστή και έγκαιρη επέμβαση για ενδεδειγμένη αντιμετώπιση.
  • Έτσι το Διαγνωστικό Φυτιατρικό Κέντρο, που στηρίζεται σε έμπειρους εξειδικευμένους επιστήμονες, στοχεύει στην κάλυψη αναγκών άμεσης και έγκυρης εργαστηριακής ή κλινικής διάγνωσης ασθενειών και εχθρών των φυτών.