Επιτόπια επίσκεψη για κλινική διάγνωση 

 

Σε δύσκολες διαγνωστικές περιπτώσεις προβλέπεται κατόπιν συμφωνίας η  επίσκεψη ειδικού για λεπτομερή επιτόπια εξέταση και δειγματοληψία ασθενών φυτών ή οργάνων.

Επικοινωνείστε μαζί μας  για σχετικές πληροφορίες και οδηγίες