Παρόμοιες Συμτωματολογικές Εικόνες Προκαλούνται από Διαφορετικά Παθογόνα Αίτια ή Εχθρούς

Επιλεγμένα παραδείγματα  δυσχερών διαγνώσεων

 

  1. ΕΛΙΑ:  VERTICILLIUM DAHLIAE, PHYTOPHTHORA, ARMILLARIA, XYLLELA FASTIDIOSA,  ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΞΗΡΑΣΙΑ, ΞΥΛΟΦΑΓΑ ΕΝΤΟΜΑ
  2. ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:  ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΠΕΤΡΩΜΑ   ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ ΒΟΡΙΟΥ
  3. ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ:  MONILIA LAXA, PHYTOPHTHORA,ARMILLARIA, ΚΑΠΝΩΔΗΣ, 
  4. ΜΗΛΟΕΙΔΗ: ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ, ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
  5. ΡΟΔΙΑ: ΞΗΡΑΝΣΕΙΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΜΥΚΗΤΕΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ, ΤΡΩΚΤΙΚΑ
  6. ΤΟΜΑΤΑ: VERTICILLIUM DAHLIAE, FUSARIUM OXYSPORUM F.SP. RADICIS LYCOPERSICI, PHYTOPHTHORA SP., PYRENOCHAETA LYCOPERSICI, RALSTONIA SOLANACEARUM,  CLAVIBACTER MICHIGANENSIS SUBSP. MICHIGANENIS , PSEUDOMONAS VIRIDIFLAVA, ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ, AGROTIS, ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
  7. ΠΑΤΑΤΑ: PHYTOPHTHORA  INFESTANS, ALTERNARIA, ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ 
  8. ΦΥΛΛΑ ΕΛΙΑΣ ΕΠΑΚΡΙΑ ΝΕΚΡΩΣΗ: ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΠΌ PSEUDOCERCOSPORA ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ ΚΑΛΙΟΥ, ΑΛΑΤΑ, ΤΡΟΦΟΠΕΝΙΑ  ΒΟΡΙΟΥ 
  9. ΤΟΜΑΤΑ: ALTERNARIA,  STEMPHYLLIUM, PSEUDOMONAS SYRINGAE PV TOMATO
  10. ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΕΣ: RHIZOCTONIA SOLANI, PYTHIUM SP., PUCCINIA SP. , ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ