Επιστημονική Κάλυψη

Το Διαγνωστικό Φυτιατρικό Κέντρο συνεργάζεται με κορυφαίους ειδικούς επιστήμονες  

Η τελική διάγνωση πραγματοποιείται με την αποκλειστική εποπτεία και ευθύνη του  Επιστημονικού Υπεύθυνου

—Επιστημονικός Υπεύθυνος —

Ελευθέριος Κ.  Τζάμος 

Φυτίατρος-Φυτοπαθολόγος

Ομότιμος Καθηγητής Φυτοπαθολογίας
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 Διεύθυνση: Αρματολών 34, 16673 Βούλα, Αττική ,  Τηλ. 210 9657982 Κινητό: 6932365566

—

Πληροφοριακά δελτία

Η προσκόμιση δειγμάτων ασθενών φυτών στη Διαγνωστικό Φυτιατρικό Κέντρο πρέπει να συνοδεύεται από τις απαραίτητες πληροφορίες που αναγράφονται στα πληροφοριακά δελτία.

Η αποστολή δειγμάτων προς εξέταση και διάγνωση γίνεται με την αποστολή ή την προσκόμιση του δείγματος που συνοδεύεται με το κατάλληλο πληροφοριακό δελτίο.

Για τη συμπλήρωση πληροφοριακών δελτίων επιλέξτε τα αντίστοιχα πληροφοριακά pdf.

Προσοχή στην πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Αν έχετε προβλήματα συμπλήρωσης τηλεφωνήστε μας.