ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΥΤΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

HELLENIC PLANT CLINIC CENTER

Υπεύθυνος Επιστημονικός Σύμβουλος 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΖΑΜΟΣ

ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΦΥΤΙΑΤΡΟΣ  ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Website: wwwplantclinic.gr  email: tjamatika@gmail.com

Τηλ. 210 9657982 Κινητό 6932365566

1. Σε ταχυδρομικές αποστολές δειγμάτων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση πληροφοριακών δελτίων (επιλέξτε το αντίστοιχο πληροφοριακό pdf)

—2. Προσοχή στην ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών για τη σωστή ενημέρωσή μας

—3. Αν έχετε προβλήματα συμπλήρωσης τηλεφωνήστε μας στο 210 9657982 ή στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική  διεύθυνση: tjamatika@gmail.com 

4.  Σε προσκομίσεις δειγμάτων συμβουλευτείτε μας πριν από την επίσκεψη στο plant clinic για το είδος δείγματος που πρέπει να μας φέρετε για ευχερή διάγνωση

 

Πληροφοριακά Δελτία