Σκοπός του Διαγνωστικού Φυτιατρικού Κέντρου

Λαμβάνοντας υπόψη

  • τις κατευθύνσεις της νέας Αειφόρου Γεωργίας που προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

  • τις ανάγκες της σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Αστικών ή Αθλητικών Χώρων Πρασίνου και Κηποτεχνίας για επίλυση φυτιατρικών προβλημάτων,

  • τις υφιστάμενες ελλείψεις πανελλαδικής διαγνωστικής κάλυψης των αναγκών της υπαίθρου, 

  • το Διαγνωστικό Φυτιατρικό Κέντρο προσφέρει άμεση και έγκυρη διάγνωση ασθενειών και εχθρών των φυτών και κατά περίπτωση παροχή οδηγιών για αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων και μεθόδων σύγχρονης έγκαιρης και αντιμετώπισης.

Στηρίζεται στην

  1. Εργαστηριακή διάγνωση που πραγματοποιείται σε αντιπροσωπευτικά δείγματα ασθενών φυτών που αποστέλλονται στο Διαγνωστικό Φυτιατρικό Κέντρο. Περιλαμβάνει αναλόγως των περιπτώσεων εξέταση για προσβολή από μικροοργανισμούς, μη παρασιτικές ασθένειες και καταπονήσεις ως και ζημιές από έντομα, ακάρεα, νηματώδεις και άλλους ζωικούς εχθρούς.

  1. Κλινική διάγνωση που πραγματοποιείται στον αγρό, το θερμοκήπιο το δενδροκομείο τον αμπελώνα ή στο χώρους καλλωπιστικών και χλοοτάπητα μετά από επιτόπια επισκόπηση ειδικού. Η κλινική εικόνα ενισχύεται με δειγματοληψία για να επαληθεύεται με εργαστηριακή διάγνωση.